STRONA GŁÓWNATERAPIE SPECJALIŚCI      OFERTA        KWALIFIKACJE  KONTAKT  
             
    Specjaliści      
         
   

Wioletta Siajkowska – pedagog, certyfikowany międzynarodowy terapeuta pozytywny (WIAP) Wiesbaden of Psychoteraphy (EFCPP) European Federation of the Centers for Positive Psychotherapy (IAPP) International Academy of Positive and Transcultural Psychoteraphy. Akredytowana przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii, Międzynarodową Federację Psychoterapii. W trakcie uzyskiwania certyfikatu trenera psychoterapii.

- Kurator sądowy rodzinny w latach 2003-2014 w SR w Lubinie.

- Zajmuje się terapią indywidualną, rodzinną, małżeńską oraz par.

Metody pracy:

- psychoterapia w nurcie pozytywnym,

- trans i hipnoza terapeutyczna,

- terapia relaksacyjna,

- wizualizacja,

- terapia metaforą i przypowieściami.

Pracuje z osobami doświadczającymi nadmiernego stresu, z objawami nerwicowymi, lękami, depresją, uzależnieniami, a także z objawami psychosomatycznymi, przewlekłymi chorobami somatycznymi oraz w sytuacjach kryzysu.
A także pracą z dziećmi i młodzieżą doświadczającą problemów emocjonalnych czy wychowawczych, z objawami lęku czy fobii jak również z ADHD. W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy i dobro swoich klientów regularnie superwizuje swoją pracę psychoterapeutyczną.

   
      © Promise Wioletta Siajkowska