STRONA GŁÓWNATERAPIE SPECJALIŚCI      OFERTA        KWALIFIKACJE  KONTAKT  
             
    Rodzaje Terapii      
         
   

Psychoterapia indywidualna – to  bezpośredni  kontakt klienta z terapeutą, polegający na szczerej i swobodnej rozmowie  terapeutycznej bez udziału osób trzecich. W czasie spotkania nazywanego sesją terapeutyczną klient wraz z terapeutą pracują nad rozwiązaniem problemu klienta. Terapeuta wspiera i stymuluje klienta w dążeniu do jego celu.

Psychoterapia par – to praca nad odbudowaniem lub zbudowaniem od nowa dobrej, bezpiecznej, zdrowej i satysfakcjonującej relacji między kobietą i mężczyzną. Praca w  terapii par polega na zrozumieniu przyczyny kryzysu w związku oraz wyposażenie małżonków lub partnerów w konkretne narzędzia służące do rozwiązania zarówno tych zadawnionych jak i bieżących problemów.

Psychoterapia rodzinna- to proces, którego celem  jest pomoc rodzinie w poszukiwaniu przyczyn problemów w niej istniejących i sposobów ich rozwiązywania oraz pomaganie jej by stawała się grupą bliskich i wspierających się wzajemnie osób. Dla rodziców jest to dobry sposób na poprawę kontaktu ze swoimi dziećmi, odszukaniu lepszych rozwiązań kłopotów wychowawczych, a dla dzieci pomoc w zrozumieniu intencji zachowań rodziców. W rozmowach może uczestniczyć cała rodzina, gdyż ważna jest perspektywa każdego z jej członków lub innych osób zainteresowanych pomocą.

Terapia grupowa – to forma terapii, w  której bierze udział kilka osób, które poza spotkaniami w grupie nie funkcjonują we wzajemnych relacjach. Skierowana  jest do osób cierpiących na zaburzenia nastroju, doświadczających smutku, depresji oraz innych negatywnych uczuć, nie radzących sobie ze swoimi emocjami i problemami, wykazujących trudności z doświadczaniem satysfakcji w obszarze życia osobistego i zawodowego oraz w obszarze relacji interpersonalnych,  oraz problemów osobowościowych takich jak nieśmiałość czy niskie poczucie własnej wartości. Grupa ma charakter otwarty to znaczy w każdym momencie trwania grupy mogą do niej dołączyć nowe osoby.

Grupa wsparcia – to grupa osób skupionych wokół podobnego problemu lub kilku powiązanych problemów.  Udział  w grupie wsparcia polega na dzieleniu się własnymi doświadczeniami z innymi jej członkami, słuchaniu, nawiązywaniu kontaktu, dzieleniu się pożytecznymi informacjami, udzielaniu sobie wzajemnie wsparcia emocjonalnego.  Aktywne uczestnictwo w grupie wsparcia pomaga w pracy nad sobą, w osobistym rozwoju, a także w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.

Grupy  takie mogą mieć charakter otwarty (gdy w każdym momencie mogą dołączyć do nich nowi członkowie) lub zamknięty (gdy nowi członkowie nie mogą dołączać do spotkań po ich rozpoczęciu)

   
      © Promise Wioletta Siajkowska