STRONA GŁÓWNATERAPIE SPECJALIŚCI      OFERTA        KWALIFIKACJE  KONTAKT  
             
    Kwalifikacje      
         
   

Wioletta Siajkowska

Zaświadczenie ukończenia zajęć psychoedukacyjnych i warsztatowych na temat „Profilaktyka uzależnień a umiejętności interpersonalne- MOPi WTU” w Lubinie 2003 r.,

Certyfikat uczestnictwa w seminarium „Polityka Karna” – wobec osób używających narkotyki X. 2005r, Małopolskie Stowarzyszenie PROBACJA.

Zaświadczenie ukończenia Kursu Doskonalenia Zawodowego w zakresie „Zespół nadpobudliwości psychoruchowej – rozpoznawanie i praca z zachowaniami problemowymi” Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli – Centrum CBT XII. 2005 r.

Zaświadczenie ukończenia zajęć psychoedukacyjno – warsztatowych praktycznych umiejętności rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii XI 2009 r.

Zaświadczenie ukończenia kursu „Praktyka kuratorska na tle legislacji i doświadczeń Polski oraz krajów członkowskich UE- Studium Prawa Europejskiego„od 01.04.2009-30.11.2009 r.

Zaświadzcenie ukończenia  szkolenia „W sieci Boginii Isztar. Terapia osób uzależnionych odseksu” prowadzonego przez Magdalenę Smaś- Myszczyszyn  w Katowicki  Instytycie Psychoterapii „WIP”w terminie 27-28.02.2015r

Polski Instytut Ericksonowski z siedzibą w Łodzi:

  1. Zaświadzcenie ukończenia  „Kursu Podstaw Psychoterapii Krótkoterminowej Skoncentrowamej na Rozwiązaniach „prowadzonEego przez Romana Ciesielskiego i Mirosławę Sauć we Wrocławskim Instytycie Psychoterapii „WIP”w terminach: 17-18.10.14,   21-22.11.14r,  20-21.12.14r
  2. Zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu „Diagnoza w psychoterapii” 14 – 15.01.2011 r. Wrocław.
  3. Wrocław 11-12.02.2011 r.- „Zanim dorosnę- diagnoza a podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży„.
  4. Łódź 11-12.03.2011 r.–”Metody pracy z dziećmi i rodzinami„.
  5. Poznań 6-7.05.2011 r.”W rytmie transu i czuwania- praca z procesem wg Ernesta Rossiego„.
  6. Łódź 03.06.2011 r.- „Mądrość Sindbada-metafora i bajka w pracy z dorosłymi„.
  7. Udział w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z Psychoterapii 26- 27.05.2011r Wrocław, „Oblicza psychoterapii we współczesnym świecie” organizowanej w ramach „Wrocławskich Spotkań z Psyche” – organizowanej przez Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży, Instytut Ericksonowski z filią we Wrocławiu i Filię Wrocławską Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP
  8. Poznań 15-16.04.2011 r. „W kuźni Hefajstosa – terapia dzieci agresywnych„.

Centrum Psychoterapii Integralnej Poznań- Kurs Racjonalnej Terapii Zachowania I – Falenica pod Warszawą w terminie 04-06.03.2011 r. oraz 01-03.04.2011 r.,

Certyfikat szkolenia „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – nowe wyzwania, nowe możliwości” zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie, 7.X.2011 r.

Zaświadczenie w szkoleniu „Krzywdzenie dzieci- diagnoza, interwencja, postępowanie” zorganizowanej przez Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży i Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Głogowie, 16.XI.2011 r.

Wrocław- IX 2011 r., 4-letni Podyplomowy Kurs Psychoterapii Pozytywnej – Wrocławski Instytut Psychoterapii Pozytywnej ‘WIP’ – 17.09.2015r

Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu konsultanta psychoterapii ( WAPP WIESBADEN- World Association for positive psychotherapy) –IX.2011r – VI.2012 r. we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii „WIP” przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden(Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

Roczny Udział w Interwizji we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii Pozytywnej WIP – IX 2012- VI.2013 r. pod kierunkiem dr n.med. Romana Ciesielskiego.

Udział w superwizji prowadzonej przez Romana Ciesielskiego – dr n. med. specjalistę psychiatrii dzieci i młodzieży, certyfikowanego psychoterapeutę i superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Dyrektora do spraw medycznych Ośrodka Dziennego Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu, w którym jednocześnie pełni funkcję Ordynatora Dziennego Oddziału. W latach 1999 – 2006 współtworzył i współprowadził Filię Poznańską Polskiego Instytutu Ericksonowskiego a w 2007 roku założył Filię Wrocław PIE, którą kierował do 2011 roku. Obecnie Dyrektor Wrocławskiego Instytutu ‚Wip’ we Wrocławiu.

Szkolenie w zakresie „Wstęp do Hipnozy Ericksonowskiej, część I, „Królewska droga do nieświadomości” – Brzozówka 27.11 – 2.12.2012 r. Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Zorganizowanie Szkolenia dla kuratorów zawodowych SR w Lubinie – 13.03.2013 r. „Narkomania i Narkotyki- podstawowe zagadnienia” -Zdzisław Ustrzycki-certyfikowany psychoterapeuta – Kłodzko.

Szkolenie w zakresie Hipnoza część II „Spożytkowanie zjawisk transowych ” 6-11.IV.2013 r. Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi

Udział w warsztacie szkoleniowym prowadzonym przez dr n. med. Arno Remmeers (międzynarodowego wykładowcę i superwizora Akademii Psychoterapii w Wiesbaden) pod hasłem; ” Psychoterapia Pozytywna- Metody pracy z objawami, konfliktami wewnętrznymi oraz strategie radzenia sobie”- 23.05.2013 r. Wrocław.

Udział w Superwizji prowadzonej również przez dr n.med. Arno Remmeers- 24.05.2013 r. Wrocław.

Udział w warsztacie przedkonferencyjnym „Techniki zwiększajace skuteczność terapii”, który prowadził Jeffrey Zeig, Ph.D.( USA) w Krakowie 11.06.2014 r.

Udział w V Europen Congress of Ericksonian Hypnosis and Psychoterapy Kraków 12-15.06.2014r organizowanym przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi.

Udział w warsztacie szkoleniowym prowadzonym przez dr n. med. Arno Remmeers(międzynarodowego wykładowcę i superwizora Akademii Psychoterapii w Wiesbaden) pod hasłem; „Psychoterapia Pozytywna- Transkulturowa terapia par”- 27.05.2015 r. Wrocław.

Uzyskanie Certyfikatu międzynarodowego terapeuty pozytywnego (WIAP) Wiesbaden of Psychoteraphy (EFCPP) European Federation of the Centers for Positive Psychotherapy (IAPP) International Academy of Positive and Transcultural Psychoteraphy – IX.2012-2015r. we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii „WIP” przy współpracy z Akademią Psychoterapii w Wiesbaden(Niemcy), pod patronatem Światowego Towarzystwa Psychoterapii Pozytywnej.

     
      © Promise Wioletta Siajkowska